Style Sound Off: Katy Perry, Cameron Diaz, Kate Upton, Nicki Minaj