Kimye Scoping Out $10 Million Land Next to Jessica Simpson