The Elton John-Madonna Feud Is Over, Says Elton John